opdrachten

Architectuurprijs Apeldoorn

modellen EEN JAARLIJKS UIT TE REIKEN PRIJS VOOR DE ARCHITECT VAN EEN IN DE GEMEENTE APELDOORN GEREALISEERD BOUWWERK, BESTAANDE UIT EEN BEDRAG EN EEN SCULPTUUR. ( 2004-2009)
Het kunstwerk wil aanzetten tot kijken en exploreren, met de bedoeling als inspiratiebron te dienen voor de winnaar van de prijs. Het ontwerp bestaat uit twee losse modellen, waarmee verschillende opstellingen gemaakt worden. De vormen zijn identiek: de ene vorm is in brons gegoten terwijl de tweede een houten constructie is. Voor deze materialen is gekozen omdat zij meerdere tegenstellingen uitdrukken. Een contrast tussen licht en donker, glad en ongepolijst, zwaarte en lichtheid, tussen eeuwigheid en tijdelijkheid enzovoorts. Door de twee vormen rechtop te zetten, te stapelen, te kantelen of neer te leggen, ze te spiegelen of te roteren ten opzichte van elkaar, ontstaan steeds weer nieuwe ruimtelijke dimensies.

Colour of language

colour of language OPDRACHT DOOR HET UNIVERSITAIR TALEN EN COMMUNICATIECENTRUM NIJMEGEN 2004
Het kunstwerk bestaat uit 16 linnen doekjes van 30x30cm, in totaal 90 x 540cm. Elke afbeelding toont een letterfragment, waarbij een gedeelte van het fragment zich in het licht bevindt, en het resterende deel in schaduw. De letters vormen met elkaar de tekst COLOUR OF LANGUAGE. Deze tekst is door het U.T.N. aangereikt. De letter is opgevat als een ruimtelijke vorm in een abstracte ruimte. Het kunstwerk bestaat uit een lang en golvend patroon, voortkomend uit de structuur van electro-magnetische lichtgolven. De letters hebben elk een eigen kleur; deze kleuren zijn op 3 nivo’s geordend aan de hand van het bijbehorende trillingsgetal. tekst

Hi-Five

high five KUNSTWERK CENTRALE GELDERLAND 2006 In opdracht van Electrabel Nederland n.v.
Het kunstwerk Hi-five verbeeldt vijf schakels uit het proces van energie-opwekking: hitte, spanning, reiniging, natuur en ge(ver)bruik. Ze zijn vertaald in vijf lijntekeningen die, samen met een gekleurd vlak, een ‘dubbelbeeld’ vormen. Het gekleurde vlak is een complementaire factor in de vorm van een schaduw of een spiegelbeeld en symbolisch voor de discrepantie tussen gebruik en verbruik. De afbeeldingen zijn zo gerangschikt dat vanuit een bepaald standpunt één tekening tegelijk zichtbaar is, met een fractie van een andere. De schoorsteen is 150m hoog en heeft een omvang van 29 m. De schilderingen zijn met behulp van mallen aangebracht. Om tot een beeldoverzicht te komen, kan de toeschouwer om het gebouw heengaan.

Hi-Five Iconen

ikonen Kunstwerk Centrale Gelderland 2006
De 5 ikonen, van links naar rechts: stekker, ketel, blad van een varenplant, tubine-as en Denox. In de achtergrond de technische tekeningen bestemd voor de productie van de mallen.

Varen

varen Kunstwerk op kolentransportband Centrale Gelderland 2006
Dit kunstwerk met de titel ‘VAREN’ heeft inhoudelijk en visueel een directie relatie met het kunstwerk Hi-five op de schoorsteen van Centrale Gelderland. Het blad van een varenplant dat daar in voortkomt is nu omgevormd tot een pijl die de richting van het kolentransport aangeeft. De kolentunnel is een transportvoorziening die over het terrein van de centrale loopt; het onderdeel waarop het kunstwerk zich bevindt is 85 meter lang en 3 meter hoog. De onderdelen zijn vervaardigd uit Di-bond.

Kunstveld Lent 2006

is een samenwerkingsproject van Studio Spazio Architecten Maastricht, Portaal Arnhem/Nijmegen en Centrum Beeldende Kunst Gelderland. In een straat van 74 woningen wordt op elke gevel een kunstwerk aangebracht door een kunstenaar. De bewoners hebben zelf hun kunstgevel uitgekozen.
lent I M A G I N A I R F U N D A M E N T
De bedenkers van het gevelproject zijn uitgegaan van een grote, brede raamlijst, die in zekere zin opgevat kan worden als "toneellijst" of "diaraampje", waarbinnen het leven van de bewoners zich afspeelt. De kunstenares heeft hier de gedachte aan toegevoegd dat niet alleen het leven van de bewoners zichtbaar zou kunnen worden gemaakt, maar wellicht ook de fundamenten, als kern of basis van de plek waarop de mensen leven. Uitgangspunt voor het kunstwerk is de plattegrond van de woning, als een abstracte compositie van losse elementen. Het licht over dit denkbeeldig fundament veroorzaakt de schaduwpatronen.

Licht en Schaduwbeeld

licht schaduw Twee prenten in een oplage van 55 stuks, in opdracht van de Stichting Beeldende Kunst (SBK) Gelderland, gedrukt door Manuel Kurpershoek. Architektonische modellen vormen het vertrekpunt bij deze linoleumsneden. In de prent Lichtbeeld wordt gespeeld met een vorm die bestaat uit geschakelde lichtvlekken. In de ondergrond is een plattegrond van het architectonische model zichtbaar. In de prent Schaduwbeeld zijn het de schaduwvlekken, die samen met de ondergrond, een ruimtelijke werking oproepen.

LUX-NOX

nox 4keer KUNST AAN TAFEL FILMTHEATER LUX 2005
Vier verschillende ontwerpen voor placemats met de titel LUX-NOX, in opdracht van LUX-Nijmegen. De (wegwerp)placemats worden een maand lang gebruikt bij de maaltijden geserveerd in het restaurant van LUX. LUX is het Latijnse woord voor licht, NOX staat voor schaduw en duisternis; beide begrippen zijn onlosmakelijk verbonden met het medium film.

I.N.P.A.R.A.D.I.S.U.M. 2003

in paradisum 120 x 510 cm olie/linnen Installatie voor de Mariënburgkapel Nijmegen Het notenschrift van het gelijknamige gregoriaanse lied is de inspiratiebron voor deze installatie van 16 schilderijtjes. Op 11 doekjes is een letterfragment geschilderd. De letters vormen met elkaar de tekst: I.N.P.A.R.A.D.I.S.U.M.